You are here:

Dir hudd Loscht ee Flotten Daag mat da Famill ze verbrengen ?

Dann kommt den 9 Juni op Bäerdref an feiert mat eis zesummen !

  • Kanner-Animatioun
  • (Sprangschlass, Facepainting …)
  • Kéis Degustatioun an Verkaf
  • Gewënnspill
  • lecker Iessen vum Grill
  • Gedrénks, Kaffi & Kuch …

Mir frëen eis op ee flotten Daag!

Kommt an entdeckt eise Betrib!

Dir kennt bei eis die verschiddensten Saachen maachen wourenner och d‘Besichtegung vun der Kéiserei & den Deiren dabei as.

Fir d’Kanner as och beschtens gesuergt...

…mam Sprangschlass, Facepainting, Intenfeschen,…. An nach vill mei ! Ausserdeem hun mer och ee klengt Gewënnspill fir eis 40 Joor ze feiren! Vir Iessen an Gedrenks as och gudd gesuergt !

Mer sen vun 11 – 18 auer fir erch do !

Dir kennt entweder bei eis um Hammhaff 🅿️ parken, an mat der Navett hin an hiir fueren, oder awa och bei enegem vun den Parkplaatzen am Duerf stoen bleiwen an gemitlech bei eis getreppelt kommen !

Mir freeen eis ! !